Generelle omkostninger

Purreomkostninger ved sen betaling: 1.varsel/frakoblingsvarsel kr 63. Etter forfall beregnes 8,5 % rente.

Tilkoblingsomkostninger ved mislighold: I arbeidstiden kr 1.100. Etter arbeidstid kr 1.375.

Omkostninger ved endring av abonnement kr 250

Alle priser er oppgitt inkludert 25% mva